Prijavnica na dobrodelni tek

S podpisom potrjujem, da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični. Izjavljam, da sem zdrav/a in kondicijsko pripravljen/a za tekmovanje. Upošteval/a bom vsa navodila organizatorja v zvezi z varnostjo in pravili tekmovanja. Tekmoval/a bom na lastno odgovornost. Seznanjen/a sem z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med tekmovanjem, in izjavljam, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpel/a v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ne bom tožil/a ali zahtevala nadomestila od organizatorja. Seznanjen/a sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.


Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe uspešne realizacije dogodka "2. dobrodelni tek" in ostalo nujno potrebno komunikacijo (potrditev prijave).